Den största lyckan som många kan tänka sig är att äntligen få bli förälder, men är det verkligen så enkelt som det kan tyckas? Kommer allt att flyta på för dig och kommer du att kunna göra allt du vill? Är det verkligen rätt tid för dig att skaffa barn och bilda familj?

Hemporträtt av ett nyfött barn med mamma på sängen.Det här är frågor som ofta rör sig i huvudet på den som planerar att bilda familj. Det är inga lätta frågor att besvara heller, oavsett vem som ställer dem och hur dennes situation ser ut. Fråga dem som inte redan har barn när de anser att rätt tillfälle är så kommer majoriteten att svara följande:

  • När du har en stabil ekonomi
  • När du har ett bra boende
  • När du har gjort karriär
  • När du har hunnit med att ”leva” och varit ute och rest

Om frågan istället ställs till dem som redan har fått barn kommer svaret i de allra flesta fall att bli någonting helt annat, och betydligt enklare. Det kommer aldrig att vara rätt tillfälle och du kommer att känna dig helt redo, det är bara att gå på vilja, sunt förnuft och sedan göra det bästa av situationen.

Skydda ditt barn

Med barn följer även massor av skyldigheter. Den viktigaste skyldigheten, är att skydda ditt barn mot all tänkbar skada. Inte bara fysisk utan även psykisk i den utsträckning det ens är möjligt. Numera har även FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige. Barnkonventionen handlar kortfattat om att skydda barns rättigheter, både de grundläggande mänskliga rättigheterna men även andra. Ett exempel kan vara att barnet har rätt till sin förälder, inte tvärtom. Det kan exempelvis appliceras om en förälder sitter i fängelse. Dessa föräldrar kan anse att de har rätt att träffa sina barn, men ifall barnen inte vill eller det bedöms att det inte är för barnens bästa får föräldern inte träffa barnet.

Stäng meny