Hur påverkar socioekonomisk bakgrund barns tandhälsa egentligen?

Hur står det till med dina barns tandhälsa? Med en eltandborste kan tandborstningen bli roligare, samtidigt som den blir dokumenterat mer effektiv för att motverka karies. Det finns massor med eltandborstar som har sagomotiv, vilket verkligen gör det roligare att ta itu med den dagliga dubbelsysslan att borsta gaddarna.

Barns varierade tandhälsa visar på ojämlikhet

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur barns och ungdomars tandhälsa faktiskt blir bättre i Sverige. Men fortfarande finns det en del skillnader, beroende på var barnet bor och vilken socioekonomisk status denna har. Om man jämför tandhälsan hos barn i olika stadsdelar i Stockholm ser man till exempel stora skillnader, vilket förklaras av bland annat ojämlikhet. I Rinkeby, Kista och Skärholmen är karies hos väldigt små barn och upp till nittonåringar, betydligt högre än när man tittar på siffrorna för karies hos barn och unga som bor innanför tullarna.

Eftersom tandhälsan är så socioekonomiskt förknippad menar en tandläkare i samma aritkel att drömmen vore om till exempel förortshjälten och fotbollsstjärnan Zlatan skulle promota tandhälsa och vikten av att borsta tänderna två gånger om dagen. Omständigheter som påverkar tandhälsan hos barn är bland annat inkomst hos föräldrar, deras utbildning och bakgrund samt deras och då även barnens, attityd. Men även föräldrarnas egen tro på sin förmåga att sköta sina barns tänder är viktiga omständigheter som påverkar.

Mer om detta här.

Dålig kunskap om kost och tandhälsa

Samtidigt går det i Sveriges Radio att läsa om hur barn i Västmanland faktiskt har fler hål i tänderna är i många andra delar av landet. Det verkar som om det har så sakteliga blivit allt sämre på bara några år, enligt siffor från Folktandvården i länet. Det kan bland annat bero på det större antalet flyktingbarn som tillkommit de senaste åren, där det inte alltid finns så stor kunskap om kost och tandhälsa i landet de kommer ifrån. Men en lägre samhällsklass ger sämre tandhälsa överallt i hela Sverige, konstaterar Folktandvårdens utvecklingschef i samma artikel. Det är något man måste jobba med för att förhindra och motverka.

Stäng meny