Lekregler – Hygien – Säkerhet

Alla barn måste komma i sällskap av en myndig person. All lek sker på egen risk.
Föräldrar ansvarar för sina barn samt deras handlingar.

Lekslottets regler är till för barnens säkerhet och skall även bidra till allas trivsel.
Därför är det viktigt att föräldrar informerar sina barn om följande:

 • Föräldrar skall se till att barnens kläder inte innehåller föremål som kan skada dem själva,
  andra barn eller lekutrustningen.
 • Vuxna får självklart följa med ut på lekytan, men observera att vuxna inte får hoppa/leka i
  de uppblåsbara attraktionerna
 • Äldre barn skall visa hänsyn till de mindre
 • Det är inte tillåtet att klättra i eller över säkerhetsnäten/staketen runt om lekställningarna.
 • Det är inte tillåtet att springa uppför rutschkanorna.
 • Den lilla lekställningen är endast till för barn upp till 3 år.
 • Det är inte tillåtet att bära med sig lösa lekföremål upp i lekställningarna eller in i de uppblåsbara attraktionerna
  då det kan skada lekutrustningen. Man får inte heller kasta runt lösa lekföremål eller kasta bollar ute på lekytan.
 • Bollarna skall vara i bollhaven.
 • Barn med smittsam sjukdom får ej vistas på Lekslottet pga smittorisk och ohälsa.
 • Besökande till Lekslottet ansvarar själva för sina värdesaker.
 • Medhavd mat är ej tillåtet i våra lokaler med undantag för barnmat/allergiska besvär. Ingen förtäring får ske ute
  på lekytan.
 • Inga ytterkläder eller skor får förekomma på lekområdet. Strumpor är ett måste av hygienskäl men även av säkerhetsskäl då man befinner sig i rutschkanorna. Använd helst långärmat på barnen pga risk för friktionsskador i rutschkanorna. Glasögon får bäras på egen risk.
 • Lekslottets personal äger rätt att avbryta, alternativt förhindra lek eller beteende som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer Lekslottets uppsatta regler eller som på annat sätt uppträder olämligt eller störande för övriga gäster. Lekslottet ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt och finns alltid tillhands om hjälp behövs. Lekslottet personal har genomgått brandutbildning och kan ge första hjälpen. Våra lokaler följer alla säkerställda krav på både lekutrustning och brandsäkerhet
 • regulations1
 • Glöm inte!
  På Lekslottet
  är vi alla vänner
  och har kul tillsammans.

 • regulations2
 • regulations3